728 x 90

شكنجه زندانيان,

خودزنی جمعی زندانیان زندان گوهردشت کرج در اعتراض به شکنجه و رفتار غیرانسانی

-

زندان گوهردشت - آرشیو
زندان گوهردشت - آرشیو
بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ زندانیان عادی بند ۴ سالن ۱۱ زندان گوهردشت کرج پس از روزها شکنجه فیزیکی و روانی در اقدامی اعتراضی دست به خودزنی گروهی زدند. تعدادی از این زندانیان به علت وخامت حالشان به بهداری زندان منتقل شدند. مأموران امنیتی و رئیس جنایتکار زندان گوهردشت در یک اقدام ضدانسانی به خواستهای برحق زندانیان، به‌صورت وحشیانه با نیروهای گارد و شکنجه‌گران خود به سالن ۱۱ یورش برده و زندانیان را با باتون مورد ضرب ‌و شتم شدید قرار دادند.

لازم به یادآوری است که این زندانیان تحت نام «کلاه زن» در سالن ۱۱ بند ۴ جمع‌آوری شده‌اند و از تمام امکانات زندان از قبیل بهداشت و ٫درمان محروم هستند.

دژخیمان خامنه‌ای هر بار به بهانه‌یی زندانیان را زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌دهند و با محروم کردن از امکانات درمانی و رسیدگیهای پزشکی و زجرکش کردن باعث قتل آنها می‌شوند.

قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا، اکبر محمدی در ۳۵۰ اوین، شاهرخ زمانی ٫افشین اسانلو٫منصور رادپور٫علیرضا کرمی خیرآبادی در بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت همچنین امیر ساران و ولی‌الله فیض مهدوی در فرعی ۵ بند ۲ گوهردشت و دهها تن دیگر از جمله این موارد است.

بنا‌ به خبر دیگری به‌منظور افزایش فشار بر زندانیان سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت بار دیگر دستگاههای پارازیت راه‌اندازی شده‌اند و این علاوه بر آن است که تمام پنجره‌ها را با آهن بسته‌اند. این امر باعث بروز فشارهای عصبی٫سردردهای مزمن ٫معده درد٫پادرد و انواع بیماریها شده است.