728 x 90

اخبار اعتراضى,اعتراضات در ایران,

چندین تجمع اعتراضی اقشار مختلف مردم در مقابل مجلس ارتجاع

-

تجمع در مقابل مجلس رژیم
تجمع در مقابل مجلس رژیم
تجمع کارشناسان وزارت صنعت و معدن
امروز چهارشنبه 4اسفند از ساعت 9صبح تعداد 300نفر از بازرسان و کارشناسان وزارت صنعت و معدن در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان استخدام رسمی و بازگشت به کار شدند.
تجمع‌کنندگان گفتند: «ما برای بار سوم است این‌جا تجمع می‌کنیم ولی کسی به حرف ما گوش نمی‌کند»

تجمع غارت شدگان شرکت احیای اراضی کوثر
همزمان جمعی از غارت شدگان شرکت احیای اراضی کوثر وابسته به وزارت نیرو در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و خواهان برگرداند زمین یا پول به غارت رفته خود شدند.

اعتراض غارت شدگان مؤسسه کاسپین
همچنین حدود 400نفر از غارت شدگان مؤسسه کاسپین در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و خواستار برگرداندن پولهای به غارت رفته خود شدند. هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می‌شود.
تجمع‌کنندگان کاسپین با خود پلاکاردهایی دارند که رویشان نوشته شده:
«من پولم را در جایی به امانت گذاشتم که روی سردرب آن نوشته شده بود موئسسه اعتباری کاسپین با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ما گفته می‌شود صبور باشید آیا زندگی و طلب کاران هم می‌توانند صبور باشند؟
ما به اعتبار مجوز بانک مرکزی پول خود را به امانت گذاشتیم آیا بانک مرکزی اعتبار ندارد؟»
غارت شدگان موئسسه کاسپین روز یکشنبه اول اسفند نیز جلوی مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی داشتند.