728 x 90

نقض حقوق بشر,

ارائه قطعنامه نقض حقوق‌بشر رژیم ایران به شورای حقوق‌بشر توسط دولت سوئد

-

شورای حقوق بشر ملل متحد
شورای حقوق بشر ملل متحد
دولت سوئد قطعنامه‌یی علیه نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، را به شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد ارائه کرد.

نماینده سوئد در سازمان ملل اعلام کرد، هدف از این قطعنامه، تهیه یک متن به‌منظور تمدید حکم کلی حقوق‌بشری علیه رژیم ایران برای یک سال آینده است.

نماینده سوئد در سازمان ملل از همه کشورهای عضو خواست تا در جلسه مشورتی روز دهم مارس برای تهیه پیش‌نویس این قطعنامه، شرکت کنند.

پاسدار حسین شریعتمداری در واکنش به این اقدام سوئد نوشت: کمتر از 72ساعت پس از پایان سفر پر آب و رنگ نخست‌وزیر سوئد که با استقبال نزدیک به ذوق زدگی مسئولان نظام همراه بود، دولت سوئد با ارائه قطعنامه‌ ای علیه (نظام) به اعتماد و اطمینان دولتمردان پاسخ داد.

پاسدار شریعتمداری در ادامه خطاب به آخوند روحانی نوشت: دولت بعد از امتیازهای نقدی که به آمریکا داد و در مقابل، فقط وعده‌های نسیه گرفت، امروزه همان فرمول ـ بخوانید برجام2 ـ را در رویکرد با اروپا دنبال می‌کند و این دفعه تکریم می‌کند و تحقیر می‌گیرد!

یک رسانه دیگر باند خامنه‌ای نوشت: دولت سوئد این‌گونه به خوش‌خدمتیهای دولت روحانی که خود را خدایگان دیپلوماسی می‌داند، پاداش داده است.