728 x 90

تحریم‌ها علیه ایران,

رئیس مرکز پژوهشهای ایران در خلیج‌فارس: با نامگذاری تروریستی، فعالیتهای سپاه پاسداران فلج می‌شود

-

سپاه پاسداران
سپاه پاسداران
تأثیر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران بر فعالیتهای آن در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران چیست؟

دکتر محمد سلمی رئیس مرکز پژوهشهای ایران در خلیج‌فارس در مصاحبه با العربیه26بهمن 95 به این سؤال پاسخ می‌دهد:
با نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، فعالیتهای رژیم ایران در خارج و نفوذ آن در کشورهای عربی و آفریقایی مانند نیجریه و کشورهای آمریکای لاتین بطور کامل کمرشکن می‌شود.

سپاه پاسدارن به چهار بخش تقسیم می‌شود که باید آن را بدانیم تا بتوانیم آن را محاصره کنیم. سپاه پاسداران، بازوی نظامی و شبه‌نظامیان و گروه‌های وابسته به خود را دارد. سپاه همچنین سرمایه‌گذاریهای زیادی دارد. مراکز به‌اصطلاح فرهنگی دارد که در واقع مراکز اطلاعاتی و سربازگیری و انتشار ایدئولوژی ولایت‌فقیه هستند. بخش چهارم هم موسوم به امور انسانی سپاه و سازمانهای خیریه است که خود خامنه‌ای شخصاً ریاست آنها را بر عهده دارد که پوششی برای سایر فعالیتهاست.

اینها چهار بازوی پاسداران را تشکیل می‌دهند که اسکلت اصلی فعالیتهای رژیم ایران در خارج را شامل می‌شود. فرماندهی سپاه پاسداران و به‌طور مشخص سپاه قدس با توجیهات مستقیم خامنه‌ای اداره می‌شود.

اگر سپاه با این 4 بخش آن در محاصره قرار گیرد یا حتی اگر بازوی نظامی آن در فشار و محاصره قرار گیرد، پیامدهای زیادی را نه فقط در زمینه تلاشهای رژیم در کشورهای خارجی بلکه در داخل ایران و ترکیب سیاسی و جنگهای باندی رژیم خواهد داشت.

دکتر محمد سلمی می‌افزاید:
کشورهای منطقه در کنار کشورهای غربی و آمریکا، مسئول اجرای این نامگذاری هستند. محدود کردن و محاصره سرمایه‌گذاریهای سپاه و کمک تمام‌عیار این کشورها، همراه با فشار سیاسی و دیپلوماتیک برای اجرای قطعنامه‌ها مهم است تا این نامگذاری فقط جوهر بر روی کاغذ باقی نماند.

من انتظار دارم که یک تغییر ایجاد شود اگر رژیم ایران احساس خطر کند و سپاه پاسداران و شبه‌نظامیانش در داخل سوریه احساس خطر کنند، مواضع رژیم در ترس از مواضع آمریکا تغییر خواهد کرد و به نظر من در روزهای آینده اگر از طرف آمریکا جدیت وجود داشته باشد، تغییراتی را شاهد خواهیم بود.