728 x 90

امام جمعه زابل: ۶هزار کارتن خواب و گورخواب در زابل به‌سر می‌برند

گورخوابی در زابل
گورخوابی در زابل
آخوند کیخا امام جمعه رژیم در زابل به 6هزار کارتن خواب و گورخواب اعتراف کرد. رسانه‌های رژیم روز یکشنبه 24بهمن نوشتند: «امام جمعه زابل در جلسه معتمدین و سران طوایف در حضور نهاوندیان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری گفت: تعداد ۶ هزار کارتن خواب و گورخواب در شهرستان زابل به‌سر می‌برند اما دولتمردان آنها را نمی‌بینند».

وی با اشاره به این که، در تهران تنها 50 قبرخواب آن هم در قبرهایی شبیه هتل زندگی می‌کنند رسانه‌ها آن را به خوبی به نمایش گذاشتند، اما در شهرستان زابل 6هزار قبر خواب وکارتن خواب وجود دارد اما هیچ کس به آن توجه نکرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/11c30e0c-cd23-4e69-bf4a-f160c73b9848"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات