728 x 90

بحران اقتصادى ايران,

باز هم آمار دروغ!

-

بیکاری فقر و آمارهای دروغین
بیکاری فقر و آمارهای دروغین
بر اساس تعاریف اقتصادی به‌طور کلی برای هر یک درصد رشد اقتصادی 100هزار شغل ایجاد می‌شود، روحانی مدعی شد که رشد اقتصادی ۷.۴ در صدی داشته است، یعنی باید 740هزار شغل ایجاد شود، مرکز آمار رژیم هم تقریباً همین عدد را اعلام کرده، ببینیم این آمار سازی تا چه اندازه واقعی است.

وزیر اقتصاد آخوند روحانی با دود و دم اعلام کرد ۱.۴ میلیون شغل در 6ماهه امسال ایجاد شده است.

طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی آخوند روحانی گفت: «در بهار 95 برای 745هزار نفر به‌صورت خالص و در تابستان برای بیش از 700هزار نفر از سوی دولت شغل ایجاد شده است که بی‌سابقه است»

اما این آمار تا چه اندازه واقعی است؟
بر اساس آمارهای رژیم تعداد شاغلان کشور در زمستان 94 بیش از 21 میلیون و 576هزار نفر بوده که این رقم در تابستان 95 به 23 میلیون نفر افزایش یافته که رشد ۱.۴ میلیون نفری را نشان می‌دهد.
که این عدد دقیقاً به اندازة‌ آمار ایجاد است که اعلام شده است.

مرجع استناد برای آمار ایجاد اشتغال، مرکز آمار رژیم است که آمار دادنهایش در جهت توجیه کارهای دولت آخوند روحانی است. اما اصلی‌ترین نکته در مورد آمار ایجاد اشتغال این است که در بررسیها مشخص شده است که ۸۳۰ هزار نفری که در شش ماهه دوم پارسال اخراج شدند و امسال مجدد به بازار کار برگشتند، جزو آمار اشتغال زایی حساب شده‌اند. یعنی اگر تمامی پارامترهای آماری دیگر را قبول کنیم 570هزار شغل ایجاد شده است.

البته بر اساس تعاریف ارگانهای این رژیم، شاغل کسی است که در هفته یک ساعت کار کند، در حالی که در کشورهای صنعتی این عدد 40ساعت است. هر چند که عدد 570هزار شغل هم غلط و به‌کلی دور از واقعیت است، چرا که کارشناسان همین رژیم می‌گویند که از تابستان 92 تا تابستان 95 نزدیک به 900هزار شغل ایجاد شده است، یعنی سالی 300هزار شغل که البته همین عدد هم زیر سؤال است.

در حالی که 60 درصد صنایع کشور با رکود مطلق مواجه هستند، واردات و قاچاق روند صعودی گرفته است، صحبت از ایجاد اشتغال یک حرف بی‌پایه است که هیچ کودکی را در ایران نمی‌فریبد و فقط تبلیغات تو خالی آخوند روحانی است، واقعی‌ترین معیار برای سنجیدن میزان ایجاد اشتغال، خیابانهای شهر است که مملو از جوانان جویای کاراست و روحانی و کل رژیم هم با رقم سازیها به جایی نخواهند رسید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات