728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمعهای اعتراضی در تهران و کرمان

-

 -
-
جمعی از غارت شدگان مؤسسه ثامن‌الحجج در تهران روز چهارشنبه 20بهمن در مقابل دفتر آخوند حسن روحانی تجمع کردند و خواهان پس گرفتن اموال به غارت رفته خود شدند.

آنها پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: آیا این مردم مضطرب و مستأصل را فریادرسی نیست؟

صبح روز چهارشنبه 20بهمن کارکنان ثامن‌الحجج در کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود بعد از انحلال این مؤسسه شدند.
 


تجمع‌کنندگان به‌نمایندگی از جمعیت 300نفری کارکنان شعب ثامن‌الحجج در مقابل دفتر یک عضو مجلس ارتجاع از کرمان تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند.