728 x 90

شورش پرسنل ارتش در ساحل عاج

شورش پرسنل ارتش در ساحل عاج
شورش پرسنل ارتش در ساحل عاج
به گزارش الجزیره 18دی95 نیروهای شورشی در ارتش در ساحل عاج شهر بواکی دومین شهر این کشور را به همراه دو شهر دالاوا و قوروجو به تصرف خود درآوردند.

وزیر دفاع این کشور گفت این افراد سربازانی هستند که خواهان افزایش حقوق هستند.

وزیر دفاع ساحل عاج در اطلاعیه‌ای از سربازان خواست تا دستیابی به راه‌حلهای دائمی آرامش خود را حفظ کنند و به پادگانهایشان باز گردند.

گفته می‌شود مهاجمین بعد از توافق صلحی که در زمان لوران باگبو رئیس‌جمهور سابق ساحل عاج در سال 2009 داشتند دست از شورش برداشته بودند. این سربازان همگی پرسنل ارتش هستند و در سال 2009 به ارتش این کشور پیوسته‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c69854c-addb-43da-bc87-a7eab2aea328"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات