728 x 90

زندانیان سیاسی,

احضار زندانی سیاسی صالح کهندل به اطلاعات زندان و وخامت حال او

-

زندانی سیاسی صالح کهندل
زندانی سیاسی صالح کهندل
بنا‌ به گزارشهای دریافتی امروز چهارشنبه 15دی 95 دژخیمان خامنه‌ای، زندانی سیاسی صالح کهندل از بستگان مجاهدان اشرفی را به بند 8 اطلاعات زندان گوهردشت احضار کردند. وی که چند روزی است از بیماری دستگاه گوارش رنج می‌برد پس از بازگشت به علت فشارهای روحی وارده توسط دژخیمان اطلاعات حالش وخیم شده است.

دژخیمان اطلاعات آخوندی این زندانی را تهدید کرده‌اند که پس از پایان دوره زندان، تو را آزاد نمی‌کنیم و در صورتی که آزاد شوی هم حق نداری که در مکانهای عمومی حاضر شوی در غیراینصورت دوباره تو را دستگیر خواهیم کرد.

لازم به توضیح است که این زندانی سیاسی یک هفته به پایان محکومیتش مانده و روال وزارت اطلاعات بر این است که برای زندانیان در آستانه آزادی پرونده‌سازی مجدد کنند تا مانع آزادی آنها شود.