728 x 90

جشنهای آغاز سال نو میلادی در چندین کشور + تصاویر

آتش بازی در دوبی - سال 2017 میلادی
آتش بازی در دوبی - سال 2017 میلادی
آغاز سال جدید میلادی در بخش‌هایی از کره زمین جشن گرفته شد.
ساکنان دوبی آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی را با نورافشانی و آتش‌بازی جشن گرفتند. برج خلیفه دوبی شنبه شب غرق نور بود.


در مسکو نیز نورافشانی و آتش‌بازی آغازگر نخستین ثانیه‌های سال نو میلادی بود.
در استانبول نیز بادبادک‌های سفیدی که به هوا رفتند با موسیقی و جشن آغازگر سال نوی میلادی بود.
در لندن نیز سال نو با با آتش‌بازی و موسیقی همراه شد.


در سیدنی استرالیا نیز آتش‌بازی و نورافشانی گسترده گسترده‌یی در آغاز سال نو برگزار شد.