728 x 90

فريبكارى و دجاليت رژيم,

رژیم ایران کودکان را برای مانورهای نظامی سرباز گیری می‌کند‎

-

بکارگیری کودکان در مانور توسط رژیم
بکارگیری کودکان در مانور توسط رژیم
روزنامه الوطن چاپ عربستان در شماره روز چهارشنبه 8دی خود نوشت:‎ «رژیم ایران مانورهای نظامی گسترده‌یی را با شرکت کودکان زیر 15سال شروع کرده است. این مانورها نظامی که از روز سه‌شنبه شروع شده تحت نام «حافظان آسمان هفتگانه ولایت» با شرکت کودکان زیر 15سال ادامه دارد. فرمانده قرارگاه دفاع هوایی موسوم به «خاتم‌الانبیاء» سرتیپ پاسدار فرزاد اسماعیلی این مانورها را هدایت می‌کند. در این مانورها بیش از 17هزار بسیجی و سرباز شرکت دارند».

الوطن افزود: «یادآوری می‌شود که شرکت دادن کودکان در مانورهای نظامی، نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل‌متحد است. رژیم ایران این کنوانسیون را امضا کرده که بر حفاظت کودکان در جنگ و عدم سربازگیری آنهایی که زیر 15سال سن دارند، تأکید می‌کند».‎.