728 x 90

سوريه,

تظاهرات در لندن در حمایت از مردم حلب و علیه جنایات رژیم ایران و اسد

-

تظاهرات در لندن در حمایت از مردم حلب
تظاهرات در لندن در حمایت از مردم حلب
به گزارش تلویزیون الجزیره روز شنبه 27آذر 95 مردم لندن در حمایت از حلب در مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلستان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان علیه سکوت بین‌المللی شعار دادند و آن را ظلمی در حق ساکنان حلب توصیف کردند. تظاهر کنندگان گفتند این ننگ دولتهای غربی و کشورهای دموکراتیک است که اجازه می‌دهند هزاران بیگناه در سوریه و حلب به قتل برسند. تظاهر کنندگان خواستار رساندن کمک به مردم و باز کردن گذرگاه امن برای خروج آنها شدند... تظاهر کنندگان گفتند مردم حلب قربانی جنایتی هستند که سوریه و رژیم ایران و حزب‌الله مرتکب می‌شوند.