728 x 90

زندانیان سیاسی,

زندانیان سیاسی اهل سنت زندان گوهردشت خواهان آزادی نرگس محمدی و آتنا دائمی شدند

-

زندانیان سیاسی نرگس محمدی - آتنا دائمی
زندانیان سیاسی نرگس محمدی - آتنا دائمی
زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج، طی بیانیه‌یی خواهان آزادی زندانیان سیاسی نرگس محمدی و آتنا دائمی شدند.

دراین اطلاعیه آمده است: «همواره حقوق‌بشر یکی از دغدغه‌ها در طول تاریخ بود که در هر برهه‌یی از زمان حکام و فرامانروایانی ظالم برای تثبیت مسند قدرت خود و بازی با سرنوشت مردم اقدام به نقض صریح آن می‌کنند و با وجود نظام و سیستمی بی‌رحم و جلاد اما نتوانسته‌اند صدای آزادیخواهی و عدالت و قلم و بیان آزادیخواهان را بشنوند و ببینند و برای خفه کردن این فریادها و نداها به زندانهای خود پناه می‌برند. غافل از این‌که صدای حق و آزادیخواهی رساتر از آن است که بتوان برای آن حائلی گذاشت.

با زندانی کردن خانم نرگس محمدی و آتنا دائمی و امثال آنها مسأله پایان نمی‌یابد. بلکه کسان دیگری به‌دنبال آنها می‌آیند و سرود آزادی و دفاع از حقوق انسانهای مظلوم را می‌سرایند. بنابراین ما زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت که خود بزرگترین قربانی در نقض حقوق‌بشر را با اعدام یک شبه 25تن از دوستانمان در زندان رجایی شهر داده‌ایم، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم نرگس محمدی و خانم آتنا دائمی هستیم و معتقدیم که جای چنین انسانهایی که با جان و دل در راه بهبود زندگی بشر و تحقق حقوقشان تلاش کرده‌اند را نه تنها زندان نیست بلکه جایزه نوبل افتخار آفرینی را (باید) بر گردنشان انداخت.