728 x 90

حمايت جهاني از مقاومت ایران,

تلویزیون العربیه: مریم رجوی: هیچ راه‌حلی بجز سرنگونی رژیم کنونی حاکم بر ایران وجود ندارد

-

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت-آرشیو
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت-آرشیو
تلویزیون العربیه روزی شنبه 7 آذر 95 گزارشی از اجلاس روز شنبه در پاریس منعکس کرد.

در این گزارش آمده است: «شخصیتهای سیاسی و سازمانهای حقوقی خواهان ارجاع پرونده اعدامهای افزایش یابنده در ایران به دادگاههای بین‌المللی و پیگرد شخصیتهای رژیم ایران شدند که مرتکب کشتار و اعدامهای دسته‌جمعی شده‌اند.

کمیته فرانسوی ایران دموکراتیک و کمیته حمایت از حقوق‌بشر در ایران در اجلاسی که در پاریس برگزار شد از جامعه جهانی خواست تا از بسیج جهانی برای محاکمه و پیگرد رژیم ایران که هزاران نفر از مردم ایران را اعدام کرده است حمایت کند.

مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت هیچ راه‌حلی بجز سرنگونی رژیم کنونی حاکم بر ایران وجود ندارد. او بر حمایت مردم ایران از مقاومت مردم سوریه در حلب تأکید کرد.

شخصیتهای سیاسی و پارلمانی اتحادیه اروپا، اپوزیسیون سوریه و سازمانهای حقوقی ایرانی و بین‌المللی شرکت‌کننده در این اجلاس خواهان ارجاع پرونده رژیم ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شدند.

اینگرید بتانکور گفت: «می‌بایست عدالت بین‌المللی راهش را به ایران و بعضی از دیگر کشورها که عدالت در آن وجود ندارد باز کند. می‌بایست از دادگاه لاهه خواست تا کسانی که در ایران باعث کشتار و اعدام شده‌اند را مورد تعقیب قرار دهد».

العربیه افزود: «دو مخالف ایرانی رژیم ولایت‌فقیه که بعد از آزادی از زندان توانسته بودند از ایران فرار کنند توانستند از وقایع وحشتناکی که در داخل زندانهای رژیم ایران اتفاق افتاده بود شهادت دهند».

شبنم مددزاده گفت: «من در این‌جا هستم که صدای مردم ایران و صدای مادران بی‌سرپرستی را منتقل کنم که شاهد اعدام جگر گوشه‌هایشان توسط افراد رژیم ایران بودند».

العربیه افزود: «بسیج دادخواهی برای محاکمه رژیم ایران چند ماه پیش شروع شد و از طریق گردهمایی‌ها و خواسته‌های مردمی و سیاسی و حقوقی گسترش یافته است».

موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت: «: شخصیتهای حقوقی و قانونی شرکت‌کننده در این اجلاس قدرت زیادی دارند تا جنایتکاران جنگی و مرتکبین جنایت علیه بشریت را مورد تعقیب قرار دهند».

به گزارش العربیه: در این اجلاس شخصیتهای سیاسی شرکت‌کننده بر ضرورت بازنگری سیاست آمریکا نسبت به ایران تمرکز داشت که باعث تخریب در عراق و سوریه و یمن و دیگر کشورهای منطقه شده است. این شخصیتهای سیاسی و سازمانهای حقوقی خواهان ارجاع پرونده اعدامهای افزایش یابنده در ایران به دادگاههای بین‌المللی و اجرای تحقیقات مستقل در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران و پایان دادن به مصونیت آخوندهای ایرانی هستند که در این اعدامهای دسته‌جمعی دست داشته‌اند و جنگ را به کشورهای همجوار گسترش داده‌اند».