728 x 90

-

اسکای نیوز: مریم رجوی می‌گوید انتظار داریم واشینگتن در سیاستهای خود در قبال رژیم آخوندی تجدیدنظر کند

-

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
اسکای نیوز عربی روز شنبه 6آذر95 گفت: «مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت راه‌حلی در تهران جز با سرنگونی رژیم آخوندی وجود ندارد. این رژیم بسیاری از کشتارها را در داخل و خارج ایران مرتکب شده است».

پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران در سخنرانی خود در کنفرانس پاریس که با هدف ایجاد یک رژیم دموکراتیک در ایران برگزار شده بود افزود: «مردم ایران به این می‌نگرند که دولت آمریکا سیاست هایش در قبال ایران و منطقه به‌طور عام را بازبینی کند».

وی توضیح داد: حرکتهای اعتراضی در ایران علیه رژیم آخوندی در پایتخت و در سایر شهرهای ایران افزایش یافته است.
مریم رجوی به حسابرسی از مقامهای رژیم ایران به‌خاطر جنایت هایشان علیه مردم ایران فراخوان داد.
وی گفت: «دخالت رژیم ایران در سوریه و عراق منجر به وخامت اوضاع امنیتی در منطقه شده و در ظهور شبکه تروریستی داعش نقش داشته است».

اسکای نیوز افزود: «این کنفرانس تغییرات صحنهٴ بین‌المللی بعد از رسیدن دونالد ترامپ کاندیدای جمهوریخواهان به‌ریاست جمهوری آمریکا را مورد بحث قرار داد. کنفرانس پاریس به ابتکار کمیته دموکراتیک فرانسوی ـ ایرانی و با همکاری کمیته حمایت از حقوق‌بشر در ایران برگزار شد که در آن اپوزیسیون سوریه و سیاستمداران عرب و پارلمانترهای فرانسوی و اروپایی شرکت کردند.