728 x 90

حمایتهای مردمی,زندانیان سیاسی,قتل عام 67,

بیانیه مادران اصفهان در حمایت از زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد

-

زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد
زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد
ما جمعی از مادران مجاهد اصفهان حمایت خود را از مریم اکبری این شیرزن دربند ظالمان اعلام می‌کنیم. مادری که از بازماندگان خانواده‌ی قربانیان دوران تاریک است که گناهش اعلام دادخواهی و شاکی بودن به قتل‌عام سال 67 است و همواره به‌خاطر برادران و خواهر شهیدش مورد آزار و اذیت قرار گرفته و هیچ‌گاه دست از مبارزه برنداشته و هم‌چنان ایستاده است.

مادری که 6سال است حتی یک روز مرخصی نداشته که فرزندانش را در آغوش بگیرد این است حقوق‌بشر؟

سوالش این است هزاران نفر به چه گناهی اعدام شدند؟ مزارشان کجاست؟ نام نشان این شهدا چیست؟ که سؤال میلیونها ایرانی است.

ما مادران مجاهد اصفهان در برابر این همه صبر و تحمل سر تعظیم فرود می‌آوریم و بر این بانوی گرامی درود می‌فرستیم و خواهان آزادی بی‌قید و شرط این زندانی سیاسی عزیزمان هستیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d2b161f0-5a4d-4720-81d9-d90ca7bee8f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات