728 x 90

تشدید سرکوب ,

ضرب‌وشتم دستفروش دیگری در ارومیه + کلیپ

-

ضرب ‌و شتم دستفروش دیگری در ارومیه
ضرب ‌و شتم دستفروش دیگری در ارومیه
بر اساس فیلم جدیدی که بر روی شبکه‌های اینترنتی گذاشته شده، یک دستفروش دیگر در ارومیه مورد یورش وحشیانه مأموران سرکوبگر قرار گرفته است.

طی روزهای اخیر حمله و هجوم مأموران انتظامی به دستفروشان محروم در ارومیه افزایش یافته است. آنان به طرز وحشیانه‌یی این هموطنان را مورد ضرب ‌و شتم قرار می‌دهند.

روز پنجشنبه 27آبان نیز در فومن مأموران سرکوبگر به یک زن هموطن که برای امرار معاش خود و خانواده‌اش اقدام به دست فروشی می‌کرد سیلی زده و بساط او را به هم زدند.