728 x 90

اعتراضهاى كارگران,

اعتراض و اعتصاب ۲۰۰ کارگر شرکت نهان گل بروجن

-

تجمع اعتراضی کارگران - آرشیو
تجمع اعتراضی کارگران - آرشیو
بنا‌ به گزارشهای دریافتی کارگران نهان گل در شهرستان بروجن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و واریز نشدن حق بیمه اعتصاب کردند. بنا‌ به این گزارش حقوق این کارگران از مرداد ماه سال جاری و حق بیمه آنها از اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون پرداخت نشده است. کارگران می‌گویند در صورت هر گونه حادثه و یا بیماری، خود و خانواده‌هایشان نمی‌توانند از مراکز درمانی استفاده کنند.

گرداننده این شرکت که در تهران به‌سر می‌برد با حضور در جمع کارگران اعتصابی آنها را تهدید به اخراج کرد.