728 x 90

اخبار اعتراضی,

تجمع اعتراضی مالباختگان و اشغال دفتر مؤسسه غارتگر آرمان در دره شهر ایلام

-

تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه آرمان دره شهر
تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه آرمان دره شهر
عصر روز شنبه ۲۲آبان ۹۵ جمعی از مالباختگان مؤسسه آرمان دره شهر در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان با جلوگیری از بسته شدن درب مؤسسه آرمان، عملاً این شعبه را در دست گرفتند.

معترضان پس ار تهدید، تجمع، حضور در فرمانداری و دادگستری و نیز بسته شدن این مؤسسه توسط مالباختگان، عصر روز شنبه 22آبان در ابتکاری جدید بعد از خروج کارمندان از بسته شدن درب این مؤسسه خودداری کرده و ساختمان را اشغال نموده و حاضر به ترک محل نشده و خواستار جوابگویی رئیس این شعبه که از سه روز قبل به تماسهای آنها جواب نمی‌دهد شدند.

معترضان نهایتاً ساعت 22 شب با حضور نیروهای سرکوبگر انتظامی تجمع خود را پایان دادند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/40ceca82-7618-44b6-81d8-c42dfe2b649e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات