728 x 90

اخبار دانش آموزی,اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاه موسوم به چمران دانشگاه تهران

-

خوابگاه دانشگاه چمران
خوابگاه دانشگاه چمران
بنا‌ به گزارشهای دریافتی شب دوشنبه 17آبان، دانشجویان دختر خوابگاه موسوم به چمران دانشگاه تهران نسبت به وضعیت خوابگاه اعتراض کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار رسیدگی سریع به مشکلاتشان شدند.

دانشجویان شعار می‌دادند «رئیس کل خوابگاه همین وقت همینجا»
دانشجویان خواستار پاسخگویی و استعفای اسماعیلی رئیس خوابگاه دانشگاه و باقری معاون وی شدند

دانشجویان همچنین شعار می‌دادند رئیس بی‌کفایت استعفا استعفا

دانشجویان اعلام کردند.. تا رسیدگی و تعیین تکلیف خواسته‌هایشان به تجمع اعتراضی ادامه خواهند داد. دانشجویان دختر این خوابگاه نسبت به اقدامات سرکوبگرانه مزدوران حراست برای خاموش کردن صدای دانشجویان اعتراض داشتند و اعلام کردند.. که تجمعات اعتراضی صنفی از جمله حقوق انسانی آنهاست. این خواسته مورد حمایت سایر دانشجویان دانشگاه‌های کشور است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات