728 x 90

بحرانهاى اجتماعى,

خطر یک عکس سلفی برای نظام!

-

خطر یک عکس سلفی برای نظام
خطر یک عکس سلفی برای نظام
«جدا کردن جوانان از آرمانهای انقلاب»، «دور کردن جوانان از ارزشهای دینی»، «دشمن در کمین جوانان» ؛ اینها کدهایی هست که اگر این روزها در رسانه‌های رژیم جستجو کنیم، به‌صورت انبوه با آنها روبه‌رو می‌شویم. برای نمونه، آخوند محمدرضا ناصری، نمایندهٴ خامنه‌ای در یزد، روز 8 آبان با وحشت گفت: «استکبار به‌دنبال دور کردن جوانان از ارزشهای دینی است».

یا آخوندی به نام حسینی، یکی دیگر از مهره‌های خامنه‌ای، با دستپاچگی به صحنه آمده و گفته است: «دشمن در جهت جدا کردن جوانان از آرمانهای انقلاب، تلاش مضاعف دارد».

و البته انبوهی مورد و نمونهٴ مشابه دیگر هم وجود دارد.

اما به‌واقع داستان چیست؟ چرا این میزان وحشت از دشمن! چرا این‌قدر نگرانی از گرایش جوانها به این دشمن؟ این همه دشمن دشمن کردن برای چیست؟ اصلاً این دشمن کیست؟ پاسخ را به‌تازگی سعید قاسمی، از سرکردگان سابق سپاه و سرچماقدار فعلی در بیت خامنه‌ای که عنوان استاد دانشگاه را نیز یدک می‌کشد، داد وقتی روز 6 آبان گفت: «چه کسی امروز اختیار فرزندش را دارد؟ فرزند ما در دانشگاهی درس می‌خواند که در روز جشن فارغ‌التحصیلی در کنار عکس مریم رجوی سلفی می‌گیرد... آنوقت است که این فرزند به منزل آمده و از شما می‌پرسد مریم رجوی کیست؟ و اگر فردا در جبهه آنها حضور یافتند، نباید تعجب کنیم! چون نه در کتب درسی این مسائل آمده و نه ما اینها را برایشان تعریف کرده‌ایم!».

همین پاسدار جنایتکار در مردادماه گذشته گفته بود: ”استاد فتنه‌گر در دانشگاه درباره منافقین به دانشجویان و فرزندان ما می‌گوید که مسعود رجوی انسان خوب و شریفی بود“.

اینکه رژیم مرزسرخ اسم نبردن از دشمن اصلی را مجبور می‌شود کنار بگذارد، نشانگر این است که کار از کار گذشته والا چرا باید چاپ یک عکس 2 در 3 از مریم رجوی، در میان هزاران عکس دیگر، در یک ویژه‌نامه فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف، چنان توفانی در درون رژیم ایجاد کند که وزیر علوم نظام را به میز محاکمه در مجلس بکشاند.

آری، در چنین مواقعی است که رژیم خودش مجبور می‌شود، به‌رغم این‌که به‌لحاظ سیاسی برایش مضر است، آدرس این دشمن را برای همه مردم و برای سراسر جهان اعلام ‌کند.

واقعیت این است که وقتی این دشمن این‌قدر برای نظام پوسیده آخوندی خطرناک باشد که یک عکس سلفی گرفتن، این‌طور نظام را به رعشه بیندازد، پس باید به آخوندها حق داد که از تاثیرگذاری این دشمن خطرناک بر نسل جوان و گرایش روزافزون جوانها به این دشمن قسم خوردهٴ نظام! این همه وحشت کنند.