728 x 90

تشدید سرکوب ,

وضعیت نامناسب در زندان زاهدان و فشار به زندانیان

-

زندان مرکزی زاهدان
زندان مرکزی زاهدان
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده وضعیت زندان زاهدان با دو هزار زندانی و بیش از350زندانی محکوم به اعدام، بسیار بد و نامناسب است.

وضعیت تغذیه و رسیدگیهای درمانی زندان زاهدان نامناسب است و علاوه بر آن به‌رغم کمبود امکانات درمانی اعزام به بیمارستانهای خارج از زندان نیز با عدم همکاری دژخیمان زندان و دادستانی به سختی انجام می‌شود.

به گفته یکی از زندانیان: «با وجود ظرفیت ۲۳۰ نفری بند ۳ زندان دژخیمان زندان بیش از ۳۵۰ زندانی را در این بند جا داده‌اند. با وجود این جمعیت تنها ۸ سرویس بهداشتی و ۳ حمام در این بند وجود دارد و آب گرم در فصل زمستان نیست و همین آب هم در روز بارها قطع می‌شود ».

به گفته این زندانی: «اکثرا غذاها بو می‌دهند، به زندانیان بیمار رسیدگی نمی‌شود و اجازه خروج از بند و رفتن به بندهای دیگر نیز به زندانیان داده نمی‌شود».