728 x 90

اخبار اعتراضی,

گزارش یک فرهنگی بازنشسته، از تجمع معلمان باز نشسته در سراسر ایران

-

تجمع اعتراضی فرهنگیان در کرمانشاه
تجمع اعتراضی فرهنگیان در کرمانشاه
معلمان باز نشسته ایران طبق فراخوانی سراسری پرچم تاریخ مبارزاتی معلم را در ایران بالا بردند و یک‌صدا، با سکوت خواسته‌های صنفی خود را از دولت مطالبه کردند. تهران و کل ایران امروز معلمان شاغل دیروز را دیدند و صدای آنها را شنیدند. در تهران چند نماینده من‌جمله خانم سعیدی به میان ما معلمان بازنشسته آمدند ولی صحبت جدیدی نکردند همان صحبتهای تکراری و رومنبری را دوباره همراه با وعده و عید انشا خوانی کردند.
 
 
تجمع بازنشستگان همدان 
 
امروز که ما متحدانه خواهان خواسته‌های صنفی بودیم برای تفرقه بین ما آموزش و پرورش دست بکار شده بود و برای تعدادی کارت فرستاده بود و آنها را به تالار وحدت تهران دعوت کرده بود. متأسفانه من نمی‌دانم چه تعدادی بودند و چه کسانی!. ولی آنچه مهم است ترس آموزش و پرورش از جمع ما می‌باشد که به این شکل انعکاس می‌یابد.
 
 
تجمع بازنشستگان مشهد
 
ما معلمان باز نشسته امروز در سراسر ایران با اتحادمان و درد مشترکمان یک بار دیگر نشان دادیم که حتی یک قدم از خواسته‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم. اگر ‌چه امروز تعدادی خواسته بودند معلمان سکوت کنند ولی شعار هایی چون: خط فقر سه میلیون، حقوق ما یه میلیون، حقوق باز نشسته پول آب و برق نمیشه؛ معیشت منزلت حق مسلم ماست از طرف معلمان باز نشسته داده شد و در آخر قطعنامه که خواسته‌ها را بیان می‌کرد از طرف همکاری خوانده شد و جمع آنها را تکرار می‌کردند.
 
 
 تجمع بازنشستگان مشهد
 
در پایان معلمان بازنشسته گروه گروه به طرف مترو بهارستان حرکت کرده و با شعار دادن و خواسته‌های صنفی توجه مردم را به خود جلب کردند.
 
 
  تجمع بازنشستگان کرمانشاه
امروز بر خلاف گذشته نیروی انتظامی خیلی زیاد نبود و بیشتر به‌صورت لباس‌شخصی حضور داشتند. ولی چون از روزهای قبل که اقشار مختلف روبه‌روی مجلس بودند و امروز تجمع آنها ادامه داشت لحظه‌های آخر موتورسواران ویژه از راه رسیدند و در اطراف ما ایستادند ولی عکس العملی نداشتند فقط حضور فیزکی داشتند.

به امید موفقیت برای همه
ششم مهر هزار و سیصد و نود و پنج.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dcb7f765-bcd0-4abc-bdd3-ca77ecf77a69"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات