728 x 90

تشدید سرکوب ,اعدام دسته جمعي,

اعدام سه زندانی در گرگان و شاهرود

-

اعدام سه زندانی در گرگان و شاهرود
اعدام سه زندانی در گرگان و شاهرود
رژیم ضدبشری آخوندی هفته گذشته دو زندانی را در شاهرود و یک زندانی را در گرگان بدار آویخت.
این زندانیان به ترتیب روزهای یکشنبه 28شهریور و پنجشنبه اول مهر توسط دژخیمان زندان اعدام شدند.

اسامی زندانیان اعدام شده عبارتند از «جواد سنجه ولی» ٣٣ ساله که در زندان گرگان اعدام شد. «حسین عرب احمدی» ۲۷ ساله و «رحمت‌علی سعادت‌یار» ۴۰ ساله و اهل گرمسار، روز پنجشنبه اول مهر در زندان شاهرود بدار آویخته شدند. این دو زندانی به ترتیب از سال‌های ۸۶ و ۹۰ در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان بودند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6383c0a2-d2d5-434a-a8fb-f1c8acb5a445"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات