728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام یک زندانی در ارومیه

-

اعدام، ابزار سرکوب آخوندها
اعدام، ابزار سرکوب آخوندها
رژیم ضدبشری آخوندی سحرگاه روز دوشنبه پنجم مهر، یک زندانی را در زندان مرکزی ارومیه بدار آویخت. زندانی اعدام شده امیر بهروز معرفی شده است.
دژخیمان خامنه‌ای روز یکشنبه چهارم مهر این زندانی را جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده بودند.

لازم به یادآوری است رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای شنبه و یکشنبه سوم و چهارم مهرماه 95، 5 زندانی را در زندان مرکزی بندرعباس و تایباد در استان خراسان رضوی بدار آویخت.

بنا‌ به گزارش تازه منتشر شده‌یی، حدود دو هفته پیش رژیم ضدبشری آخوندی ۱۷ زندانی را در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌طور جمعی بدار آویخته شدند.

این زندانیان روز یک‌شنبه ۲۱ شهریور اعدام شدند، از سالن ۱۰۱ بند ۵ به پای چوبه‌دار برده شدند.

بنا‌ به این گزارش:“هم اکنون حدود ۴۰۰ زندانی اعدامی در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند که حکم بیشتر آنها قطعی شده است“.

خاطرنشان می‌شود، اعدام جنایتکارانه این ۱۷ زندانی از سوی رسانه‌های رسمی و قوه قضاییه رژیم اعلان نشده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/167f29dd-231b-403e-9c12-e386c749263b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات