728 x 90

ترس رژيم ایران از قیام,

وحشت از راه نفوذ دشمن به دانشگاهها!

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
در آستانهٴ مهرماه هستیم و کارگزاران و مهره‌های ریز و درشت نظام، یک مصیبت بزرگ را در مقابل خود می‌بینند! بازگشایی دانشگاهها برای همین هم هست که هر روز به صحنه می‌آیند و هر کدام از یک زاویه، نسبت به دانشگاه و دانشجو ابراز وحشت می‌کنند. در همین رابطه، آخوند جعفر سبحانی، یکی از مراجع حکومتی هم بیانیه‌یی خطاب به دانشجویان صادر کرد، که در حقیقت یک وحشت‌نامه‌ست. این مرجع حکومتی در این بیانیه می‌گوید: «امروز... گروهای خشن و خارج از اسلام سعی می‌کنند... جوانان عزیز دانشگاهی را از دین و معنویت و اخلاق، رویگردان کنند» .

تعجب نکنید که یک آخوند حکومتی، بحث از «دین و معنویت و اخلاق» می‌کند. درست است که آخوندها فاقد این موارد هستند، اما به این واژه‌ها به‌عنوان اسم مستعار «ولایت‌فقیه» خیلی علاقمند هستند و از آنها به وفور استفاده می‌کنند. منظور آنها از گروه‌های خشن و خارج از اسلام هم، دشمن اصلی نظام است که این روزها پیاپی نسبت به نفوذ این دشمن در دانشگاهها هشدار می‌دهند. برای همین هم آخوند سبحانی در ادامه می‌گوید: «[باید] نسل عالم... کشور را از هر جهت از نفوذ ایمن ساخت» .

این مرجع حکومتی در ادامه، به یک زخم کهنهٴ دیگر رژیم در دانشگاهها، یعنی موضوع علوم انسانی هم اشاره می‌کند و می‌گوید «باید از همه ظرفیتها در جهت تحول علوم انسانی استفاده کرد» . حرفش هم این است که علوم انسانی کنونی، همخوان با فرهنگ و اندیشهٴ نظام نیست، بلکه راه نفوذ دشمن، به دانشگاههاست؛ چرا که دانشجویان که از اندیشهٴ قرون‌وسطایی آخوندها نفرت عمیق دارند، از طریق علوم انسانی با اندیشهٴ پویای دشمن نظام آشنا می‌شوند و به آن را رو می‌آورند. این ادعا هم در بین آخوندها و مراجع حکومتی سابقه زیادی دارد. یک نمونه‌اش حرف یک مرجع حکومتی دیگر به نام مکارم شیرازی است، برای همین هم در آذر سال گذشته، گفت: «علوم انسانی حکم تنگه احد را برای ما دارد... علوم انسانی بیشتر از سایر حوزه‌ها در معرض نفوذ دشمن است... [و] نفوذ آن در دانشگاههاست» . (خبرگزاری مهر آخوندی – آذر94)

آری، تمام وحشت نظام ولایت از راههای نفوذ دشمن به دانشگاهها است و این‌که دانشگاهها به سرزمین دشمن تبدیل شده و بیش از سه دهه جنایت و نسل‌کشی برای تغییر این سرزمین نتیجه‌یی نداشته است. این خطر امسال برای نظام بسا بیشتر است، چرا که شاهدند که بعد از افشای سند صوتی آقای منتظری، چقدر بستر نفوذ همان دشمن در بین جوانها گسترده‌تر شده و چطور جوانها و دانشجویان، به سمت اندیشهٴ آن دشمن قسم خوردهٴ نظام ولایت، گرایش پیدا می‌کنند. به همین دلیل است که از خامنه‌ای تا رفسنجانی و تمامی سردمداران نظام از باندهای مختلف هم‌چنان در حال فغان و فریادند که با انتشار سند صوتی منتظری مجاهدین دارند هر چه بیشتر رو می‌آیند و بر ابعاد استقبال جوانان از آنان افزوده می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/10cc499c-02d4-451d-a9c5-24bc0775cd91"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات