728 x 90

اخبار اعتراضى,

کشته شدن یک جوان در درگیری با نیروی سرکوبگر انتظامی و زخمی شدن اعضای خانواده وی

-

درگیری مردم در بندرعباس با نیروی سرکوبگر انتظامی - آرشیو
درگیری مردم در بندرعباس با نیروی سرکوبگر انتظامی - آرشیو
چهارشنبه شب 25 شهریور، یکی از مأموران جنایتکار انتظامی در محله 2500 دستگاه بندرعباس به یک جوان موتورسوار گیر می‌دهد و موجب جر و بحث بین این جوان و مأمور سرکوبگر می‌گردد. مأمور مربوطه از پشت سر به این جوان شلیک کرده و در جا وی را به قتل می‌رساند. خانواده این جوان نیز به این درگیری کشیده شده و با مأموران درگیری می‌شوند، نهایتاً پدر و برادر این جوان نیز توسط گلوله زخمی شده و آنان را به بیمارستان خلیج بندرعباس منتقل می‌کنند. هم‌اکنون هر دو نفر در بیمارستان بستری و وضعیت آنان وخیم گزارش گردیده است.