728 x 90

شكنجه زندانيان,زندانیان سیاسی,

فشار به زندانی سیاسی علی معزی؛ وی را پس از انتقال به زندان گوهردشت مجدداً به زندان اوین برگرداندند

-

زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی
مأموران زندان روز سه‌شنبه 16شهریور، زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی را مورد اذیت و آزار قرار داده و پس از انتقال از زندان اوین به گوهردشت مجدا او را به زندان اوین ولی این بار به قرنطینه بند 4 منتقل می‌کنند.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده روز سه‌شنبه 16 شهریور حوالی ساعت ۱۱:۰۰ به زندانی سیاسی علی معزی اعلام شد که وسایل شخصی خود را جمع کند تا او را به زندان گوهردشت کرج منتقل کنند، که وی حوالی ظهر به زندان گوهردشت کرج وارد می‌شود. اما مأموران زندان گوهردشت کرج، از پذیرش او خودداری کرده و مجدداً ساعت 14 او را از زندان گوهردشت کرج به زندان اوین بازگرداندند و او را به بند ۸ زندان اوین که قبلاً در آنجا زندانی بود تحویل دادند که مسئول بند ۸ زندان اوین از پذیرش زندانی سیاسی علی معزی خودداری می‌کند، بعد از مدتی انتظار او را به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل می‌کنند.

در برگه انتقال او قید شده بود که به‌دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران باید به زندان گوهردشت کرج منتقل شود.

خاطرنشان می‌شود به‌دنبال حمله زندانیان عادی به یکی از زندانیان سیاسی در بند 8زندان اوین، در شب 15شهریور، زندانی سیاسی علی معزی به این حمله اعتراض می‌کند که به‌دنبال همین اعتراض او را به زندان گوهردشت کرج تبعید کردند.

زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی از بیماری سرطان و بیماریهای دیگر رنج می‌برد، اما به دستور بازجویان وزارت اطلاعات از درمان وی خودداری می‌کنند. هدف از نقل و انتقال این زندانی سیاسی که به‌دستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفته است تحت فشار قرار دادن وی است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات