728 x 90

فساد اقتصادى,

بازداشت مدیرعامل سابق بانک دی

-

بانک_دی
بانک_دی
در ادامه درگیریهای باندی بر دزدیهای کارگزاران رژیم، دادستان رژیم در تهران روز سه‌شنبه 16شهریور در یک کنفرانس خبری از دستگیری احمد شفیع زاده مدیرعامل سابق بانک دی خبر داد.

وی گفت: «پرونده این بانک در ارتباط با گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و بخش دیگری از گزارش هنوز در دست بررسی است» .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cd7f0d9c-cd69-4bd4-9694-82d0326e3e47"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات