728 x 90

برجام، زهرخواران رژيم,

ما نمی‌توانیم به رژیم ایران اعتماد کنیم

-

سباستین گورکا نویسنده  -  آرشیو
سباستین گورکا نویسنده - آرشیو
سباستین گورکا نویسنده کتاب ”شکست بنیادگراها, جنگ قابل پیروز شدن ”در مصاحبه با فاکس‌نیوز توافق اتمی آمریکا با رژیم ایران را به‌دلیل تسلیم شدن دولت آمریکا در مقابل رژیم ایران زیر ضرب برد و گفت: «ما نمی‌توانیم به هیچ چیزی در مورد توافق این دولت با رژیم ایران اعتماد کنیم!». وی افزود: «بخاطر بیاورید به ما گفتند این باج دادن به رژیم ایران نبوده بعد فهیمدیم که این یک باج دادن بوده است. به‌ما گفتند, باید پول نقد می‌بود زیرا ما نمی‌توانیم پول به رژیم ایران ارسال کنیم, زیرا غیرقانونی است! بعد فهمیدیم که صدها میلیون دلار به ایران ارسال شده است!».

وی افزود: «اکنون ما از شفاف‌ترین دولت در تاریخ آمریکا! می‌شنویم که این توافق به واقع یک توافق نبوده زیرا محدودیتی که به مورد اجرا گذاشته شده به سرقت رفته است, رژیم ایران گفته است ما به مواد قابل انشقاق بیشتر نیاز داریم… ما به دسترسی بیشتر به آب سنگین نیاز داریم و در اساس دولت در این توافقی که قرار بوده‌ امنیت و ثبات به منطقه بازگرداند تسلیم شده و هرآنچه رژیم ایران خواسته را به آن داده است».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات