728 x 90

اعدام زندانيان سياسى اهل سنت,

ثبت نشدن اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده اهل سنت در بهشت زهرا

-

 اعدام زندانیان اهل سنت
اعدام زندانیان اهل سنت
22 زندانی سیاسی اهل سنت که در تاریخ 12مرداد بصورت جمعی اعدام شدند، بدون حضور خانواده‌هایشان و توسط وزارت بدنام اطلاعات در بهشت زهرا دفن شده‌اند.

خانواده زندانیان برای خرید طبقه‌های فوقانی قبرهای این زندانیان به بهشت زهرا مراجعه کرده‌اند، اما به آنها گفته شده است که اسامی عزیزانشان در بهشت زهرا ثبت نشده است.

مسئولان بهشت زهرا به خانواده‌ها گفته‌اند "تا زمانی که مشخص نشود چه کسی در این محل دفن است نمی‌توانید طبقات فوقانی را خریداری کنید".

خانواده‌ها برای گرفتن نامه‌یی به زندان مراجعه کردند اما مسئولان زندان هم گفتند: " اسامی این زندانیان به‌عنوان انتقالی پیش ما ثبت شده نه اعدامی" و از دادن نامه به این خانواده‌ها امتناع کرده‌اند.

لازم به ذکر است که برخی از قبرستانهای تهران به‌خاطر کمبود جا در سه طبقه اقدام به دفن متوفیان می‌کنند که بستگان متوفی جهت این‌که کسی بر روی قبر قرار نگیرد مجاز به خرید طبقات فوقانی هستند.

این اقدامات ضدانسانی عوامل رژیم در حالی است که خانواده این زندانیان حتی اجازه ملاقات قبل از اعدام را نیافتند و دژخیمان رژیم قبل از رسیدن خانواده‌ها آنها را بصورت دسته‌جمعی اعدام کرده بودند.