728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

از قتل‌عام گل..

-

امتحان آخوندها در ایران، با مهر و امضایی از خون مجاهدین نمره‌ی مردودی گرفت. خونی که هرچه ادعا و هرچه تظاهر به اسلام و هرچه سینه زدن زیر علم اسلام و مسلمانی بود را سوزاند. به دنیا نشان داد که آخوندهای حکومت ولایت‌فقیه و همهٴ عواملشان، هیچ چیز دیگری بجز دار برای باقی نگه‌داشتن قدرت دزدیده شده از مردم ایران ندارند.
اول زندانیان مجاهدین را قتل‌عام کردند، و بعد دستشان را به خانه خانه‌ی مردم ایران دراز کردند.
اینگونه سرزمین ایران را تبدیل به دارزار کردند. اما تاریخ ایران، از این سلسله‌های جنایتکار زیاد دیده، و این آخوندهای دینفروش هم، پلیدترین نوعش بودند، و جای خوشبختی است که دارند از خاک ایران و از ذهن و ضمیر ایرانی، محو می‌شوند. بعد از این به‌جای هر تیر دار، درخت دوستی خواهیم نشاند.

تا رفت زیر خاک سر سربدارها
سر زد ز خاک خونی این شهر دارها
از قتل‌عام گل چو گلستان خبر نیافت
شد نوبه شکستن سرو و چنارها
از شیخ شهر پرس چه بذری فشانده ‌است
کاینگونه دارزار شده لاله‌زارها
کم بی‌شباهتی نبُوَد این دو کِشت عجب!
آن، گل به ساقه دارد وین، گلعذارها
مبهوت و اشکبار نگه می‌کنند خلق
بر نزعِ تلخِ جان ز تنِ جان‌سپارها
این گردباد کین ز کدامین کویر خاست
کاینسان نشست بر سرجنگل غبارها

از م. شوق.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1982bdbc-fc00-4273-8451-703320610de2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات