728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، سخنرانی خواهران مجاهد نرگس عضدانلو و ربیعه مفیدی

-

نرگس عضدانلو و ربیعه مفیدی از اعضای شورای مرکزی مجاهدین
نرگس عضدانلو و ربیعه مفیدی از اعضای شورای مرکزی مجاهدین

نرگس عضدانلو عضو شورای مرکزی مجاهدین:

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. هم میهنان عزیزم، دوستان و حضار محترم، سلام به همهٴ شما و سلام و درود، سلام و درود به خواهر مریم عزیزم. از سوی مجاهدین خلق ایران و به‌ویژه از سوی خواهرانم در شورای مرکزی سلام می‌کنم به شما اشرف‌نشانها، به شما ایرانیان آزاده دور از وطن ولی عاشق وطن.

به شما میهمانان و شخصیتهای ارجمندی که از سایر کشورها در این گردهمایی شرکت کرده‌اید. همگی شما خوش آمدید. و درود می‌فرستم از این‌جا به هموطنانم در سراسر ایران و قبل از همه به زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت و قزل‌حصار. و در زندانهای سراسر ایران از زاهدان تا تبریز، از وکیل آباد مشهد تا زندان کارون در اهواز. سلام بر شما و بر پایداری شما.

سلام و سپاس از همهٴ پیامهای دلیرانهٴ شما به گردهمایی بزرگ مقاومت. گردهمایی امروز صدای همهٴ شماست. و سلام می‌کنم از عمق وجودم به خواهرانم و برادرانم در زندان و رزمگاه لیبرتی که خدای، که خدای بزرگ آتش پنجاه موشک دشمن را بر شما سرد و سلامت کرد.

خامنه‌ای می‌خواست شما را از میان بردارد، ولی به همه نشان داد که چقدر از شما می‌ترسد. یعنی آدرس آلترناتیو و تهدید اصلی خودش را به همه داد و کاری کرد که پیام شما به همه جا برود. یعنی پیام مقاومت به هر قیمت و مقاومت تا به آخر برای سرنگونی استبداد مذهبی و آزادی میهنی که به آن عشق می‌ورزید. و من از جانب نسل خودمان هم به‌طور خاص می‌گویم که ما نسلی هستیم که در مقطع سرنوشت‌ساز سی خرداد تازه چشم به این جهان گشودیم. و راستی چقدر خوشبخت بودیم که چشممان به جهان مقاومت و مجاهدت باز شد. مقاومتی که برادر مسعود بنیان گذاشت.

یعنی به جهانی از ارزشها و داراییها و تواناییها که هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند جلوی رشد و بالندگی آن را بگیرد. جهانی که در آن فدا کردن و از همه چیز خود گذشتن درس اول است. و پرداخت بی‌چشم داشت برای محقق کردن حقوق و آزادیهای دیگران درس آخر. بله، ما نسل انقلاب مریم رهایی هستیم با باور و ایمان به توانمندیهای خود و مسئولیت پذیریهای هر چه بیشتر. و با عزمی جزم برای شکستن همهٴ ناباوریها و ناتوانیها. و شعار ما می‌توان و باید است. من فکر می‌کنم که این پیام اول و آخر گردهمایی امروز ما نیز هست. همان، همان پیام خواهر مریم که همیشه می‌گویند این آرمان ماست که از همه چیز خودمان بگذریم تا همه چیز را برای مردممان به دست آوریم. و همین آرمان تضمین شعار هزار اشرف است. یعنی ما هزار اشرف می‌سازیم ولی با هزار بار بیشتر فدا کردن و هزار بار بیشتر گذشت کردن و هزار بار بیشتر شنیدن و هزار بار بی‌پرواتر برای جانبازی آماده بودن و آنگاه شهاب آسا به سوی هدفهای بلند و بزرگ به پیش تاختن. بله، (شعار یک دو سه صد هزار اشرف می‌سازیم) بله، هزار اشرف می‌سازیم، شهاب آسا می‌تازیم، در راهت ای آزادی، بی‌پروا جان می‌بازیم.

ربیعه مفیدی عضو شورای مرکزی مجاهدین:

من هم سلام می‌کنم به تک‌تک شما هموطنان عزیز و حامیان مقاومت ایران که از چهارگوشهٴ جهان برای این مراسم آمدید. حرف دل ما همه مجاهدین همان پیام صباست که در حماسه نوزده فروردین در اشرف در لحظات شهادت و پرکشیدنش گفت، تا آخرش ایستاده‌ایم و تا آخر می‌ایستیم.

بله، ای دژخیم، ما مجاهدین در برابر شقاوتها و اعدامها و موشکهای تو که بزدلانه به سمت لیبرتی پرتاب می‌کنی هزار بار دیگر تکرار می‌کنیم که تا آخرش ایستاده‌ایم و بجنگ تا بحنگیم. (شعار بجنگ تا بجنگیم)

در یک سال گذشته جهان شاهد بود که افشاگریها و پیگیریهای مجاهدین سرانجام جام زهر را به کام رژیم ریخت، ثابت شد که ادعای مدره شدن چقدر پوشال و بی‌اعتبار است و ثابت شد که مماشات با فاشیسم مذهبی چقدر خطرناک و باطل است و ثابت شد که سیاست درست در قبال رژیم قاطعیت است. ما امروز در صحنهٴ سیاسی شاهد استقبال از همین خطوط مجاهدین هستیم. خطوطی که البته برایش قیمت سنگینی پرداخت شده، از جمله تقدیم بیش از پنجاه شهید قبل از سی خرداد در اثر حملات چماقداران ولایت‌فقیه تنها به‌خاطر فروش نشریه و شرکت در مراسمهای مجاهدین. ولی برادر مسعود در امجدیه جواب نهایی رو دادند وقتی که گفتند هر قلبی که از مجاهد پاره کنید و هر سری که بشکنید، هزار قلب و سر دیگر پربرکت‌تر به جایش خواهد آمد. (شعار: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست) آری، ما از آموزگارمان خواهر مریم آموخته‌ایم که اگر ایستادگی کنیم پربرکت و هزار برابر می‌شویم. اگر تعهدات بیشتر و سنگین‌تر بر دوش بکشیم توان صد چندان پیدا می‌کنیم و هزار راه‌حل در برابر ما گشوده می‌شود. و روزهای تلخ مغلوب روشنایی و آزادی می‌شود. من و ما برای تحقق این آینده درخشان سوگند خورده‌ایم. آزادی عهد ما و تعهد ما به مردم ایران است. مردمی که آزادانه بگویند و بردبارانه بشنوند. و مردمی که اعتماد و همبستگی را تجربه کنند. و نسلی که از رهبرانش آموخت تا چیزی برای خودش نخواهد و تنها هدف و آرمانش آزادی مردمش باشد. این نسل سرمایهٴ حقیقی ملت ایران برای فتح و پیروزی است، با هزار اشرف و ارتش آزادی با مریم، حاضر حاضر تا پایان.