728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

حکومت ایران، اصلی‌ترین حامی تررویسم جهان

-

کنت بلکول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد
کنت بلکول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد
کن بلک ول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد، با درج مقاله‌یی در تاون هال رژیم آخوندی را حامی اصلی تروریسم و آلترناتیو شورای ملی مقاومت را تنها را ه حل برای طرفداران دموکراسی در ایران، به‌ویژه جوانان و زنان دانست.

کن بلک ول، سفیر پیشین آمریکا می‌نویسد: حکومت ایران، به‌عنوان رژیم اصلی حامی تررویسم در سراسر جهان شناخته می‌شود. این رژیم، به حرکات تحریک‌آمیز از جمله، با شلیک موشکهای بالستیک خود نسبت به جهان غرب ادامه می‌دهد.

در 9 ژوئیه در پاریس شورای ملی مقاومت ایران , یک گردهمایی بزرگ، که در آن حدود ۱۰۰۰۰۰نفر از سراسر جهان شرکت کردند، برگزار کرد. در این گردهمایی، یک گروه دو حزبی از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی آمریکا, صدها نفر از مقامات اروپایی و ترکی فیصل از عربستان شرکت داشتند.

پیام این گردهمایی، وحدت نظر برای رسیدن به آزادی، از طریق تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آن است این گردهمایی، نشان داد که یک اجماع بین‌المللی در مشروعیت اهداف شورای ملی مقاومت ایران و همچنین یک نیروی داخلی سازمان‌یافته برای تغییر رژیم ایران، وجود دارد.

کن بلک ول می‌نویسد: خانم رجوی یک زن مسلمان، با اعتقادات عمیقاً ضد بنیادگرا. یک رهبر مؤثر در هماهنگی طرفداران دموکراسی در ایران، به‌ویژه جوانان و زنان, در تلاش علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

ایرانیان خواستار تغییر هستند. واکنش حکومت ایران، نشان می‌دهد که ملاها درک می‌کنند که چگونه این تغییر در دسترس است. یک ایران دموکراتیک، ضامن صلح و ثبات در کل منطقه, است.