728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

مصراوی: وزارت‌خارجه مصر به رژیم ایران گفت: پارلمان مصر یک قدرت مستقل است

-

حضور شخصیتهای سیاسی از کشورهای مختلف در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس
حضور شخصیتهای سیاسی از کشورهای مختلف در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس
مصراوی 25تیر در پایگاه اینترنتی خود درباره شرکت هیأت پارلمان مصر در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس نوشت: «عصر روز پنجشنبه 24تیر سلیمان وهدان نماینده پارلمان مصر در رأس یک هیأت پارلمانی و بعد از دیدار از فرانسه که 6روز بطول انجامید از پاریس به قاهره برگشت. این هیأت از 7پارلمانتر تشکیل شده بود و در فعالیتهای گردهمایی اپوزیسیون که وهدان در آن سخنرانی کرد، شرکت کرد.

وهدان در سخنرانی خود گفت ”مصر از تمامی ملتهایی که به‌دنبال آزادی هستند و تمامی سازمانهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند و با تمامی اشکال فکری و ایدئولوژیک تروریسم و یا سازمانهایی که به بشریت آسیب رسانده و احساسات انسانی را جریحه‌دار می‌کنند، می‌جنگد“.

مصراوی یادآوری می‌شود که شرکت هیأت پارلمانی مصر در گردهمایی اپوزیسیون ایران خشم ایران را برانگیخت و موجب شد کاردار مصر در ایران را فراخوانده و اعتراض خود را نسبت به مشارکت هیأت پارلمان مصر در این گردهمایی ابراز کند.

در همین حال وزارت‌خارجه مصر بیانیه‌ای صادر و در آن توضیح داد که شرکت هیأت پارلمان مصر رسمی و از جانب دولت نیست و پارلمان یک نهاد مستقل است.

خاطرنشان می‌شود دیکتاتوری آخوندی، در ادامه سوز و گداز خود از گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران را احضار و به حضور نمایندگان پارلمان مصر در این گردهمایی اعتراض کرد و حضور آنها را اقدام مداخله جویانه خوانده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2fe12d1a-c24f-406b-a9c6-d52af62198de"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات