728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره آمریکا: با قیام مردم رژیم ایران سرنگون خواهد شد

-

نیوت گینگریچ در گردهمایی بزرگ پاریس- 95
نیوت گینگریچ در گردهمایی بزرگ پاریس- 95
نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره آمریکا و کاندیدای ریاست‌جمهوری طی سخنانی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس گفت: امسال افتخار خاصی دارم که سخنرانی‌ام را بعد از امیر ترکی فیصل ایراد کنم که او هم پیام قوی داد که هر کس با دیکتاتوری مبارزه کند پیروز می‌شود. منظور امیرترکی فیصل هم همین بود که حضور او در این‌جا به‌معنی حمایت از مبارزه‌ی شما است.

نیوت گینگریج در ادامه گفت: ما در میانه یک کارزار انتخاباتی در آمریکا هستیم و رژیم آخوندی ایران یک موضوع کلیدی در انتخابات ماست. پول دادن به حکومت حامی تروریزم معنی ندارد. دیکتاتوری آخوندی به غرب گفته است هرچه می‌خواهید امضا کنید اما به ما پول بدهید و به این وسیله زمینه‌یی ایجاد کردند که آمریکا به آنها پول بدهد. اما توافقی که با رژیم کردند خطا بود. ما باید یک واقعیت مهم را موردنظر قرار بدهیم که با قیام مردم ایران این رژیم از بین خواهد رفت. این رژیم تهدیدی برای تمدن است.

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا خطاب به مقاومت ایران و پشتیبانان آن گفت: شما بخشی از تاریخ هستید و شما به پیروزی می‌رسید. من پیامی که به آمریکا خواهم برد این است که هزاران هزار ایرانی این‌جا هستند که عزمشان تغییر این رژیم است.