728 x 90

تشدید سرکوب ,

ورود تلفن همراه به مدارس ممنوع شد

-

ممنوعیت موبایل در مدارس
ممنوعیت موبایل در مدارس
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش رژیم روز پنجشنبه 17تیر 95 از ممنوعیت ورود تلفن همراه به مدارس، بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش رژیم خبر داد.

حمیدرضا کفاش در مورد تلفن همراه و تبلت دانش‌آموزی گفت: ”دو مرجع تأیید در آموزش و پرورش وجود دارد؛ مرجع تأیید فنی، مرکز نیروی انسانی و فناوری آموزش و پرورش است و باید استانداردهای فنی آن به تأیید این مرکز برسد“.

وی افزود: ”مرجع تأیید محتوا نیز سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و محتوایی که می‌خواهند در تلفن همراه و تبلت دانش‌آموزی قرار دهند باید مورد تأیید آنها باشد. اگر خانواده‌ها این تأییدیه را داشته باشند می‌توانند از آنها استفاده کنند، آن هم در خارج از مدرسه. اما برای استفاده در داخل مدرسه  فعلاً طرحی نداریم“.

کفاش که ترس و وحشت رژیم از جوانان و خصوصاً دانش‌آموزان و دانشجویان و استفاده آنها از تلفن همراه برای هر گونه حرکت علیه رژیم را مخفی می‌کرد با بهانه‌های فنی و... اضافه کرد: ”هر دو بخش به‌لحاظ استانداردهای فنی و محتوایی در حال مطالعه هستند و آنها این موضوع را به‌صورت کلان تأیید نمی‌کنند، بلکه باید شرکتها و مؤسساتی که تولید‌کننده هستند امکانات فنی و محتوا را ارائه دهند تا وقتی تأییدیه گرفته شد برای دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d56508ba-5558-4704-b561-1b4ca1471bb2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات