728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,

جلوگیری از ورود زنان به استادیوم والیبال توسط کارگزاران رژیم

-

 -
-
کارگزاران رژیم برای سومین سال متوالی از ورود زنان به استادیوم والیبال به بهانه محدود بودن بخش‌های مربوط به خانم‌ها برای مسابقات جهانی این رشته جلوگیری کردند.

خاطر نشان می‌شود که در سال 93 نیز همزمان با انجام بازیهای جام جهانی جمع کثیری از زنان با تجمع در مقابل استادیوم آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند که نیروهای سرکوبگر انتظامی با یورش به این تجمع به ضرب و شتم و دستگیری بسیاری از آنان اقدام کردند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1b456ea1-163c-4a94-9ab4-f7ddedc058b2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات