728 x 90

سوريه,دخالتهای ایران,

هلاکت یکی دیگر از پاسداران در سوریه

-

هلاکت یکی دیگر از پاسداران در سوریه
هلاکت یکی دیگر از پاسداران در سوریه
به گزارش خبرگزاری حکومتی ابنا رژیم، 5تیر95، پاسدار محمدرضا یعقوبی در جنوب حلب به هلاکت رسید.

این پاسدار از نیروهای با سابقه سپاه در رشت بوده است. جزئیات بیشتری در خصوص نحوه، زمان و مکان هلاکت این پاسدار در سایتهای حکومتی اعلان نشده است.