728 x 90

شبكه هاى تروريستى,دخالتهای ایران,روابط ایران و کشورهای منطقه,اخبار خليج فارس,اخبار خاورمیانه,

العربیه: پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم، تحریمهای جدید را در پی خواهد داشت

-

العربیه پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم، تحریمهای جدید را در پی خواهد داشت
العربیه پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم، تحریمهای جدید را در پی خواهد داشت
العربیه گزارش داد:” اتهامات بین‌المللی علیه رژیم ایران به‌دلیل حمایت از تروریسم می‌تواند تحریمهای جدیدی برای این رژیم به همراه بیاورد. دادگاههای کشورهای غربی اخیراً احکامی را برای جبران خسارت آسیب دیدگان عملیات تروریستی  تصویب کرده‌اند که از سوی رژیم ایران پشتیبانی شده است. اکنون باید دید که مکانیسم این تحریمهای جدید چیست و نتایج منفی آن چه خواهد بود“.

العربیه به‌نقل از مرکز تحقیق و مطالعات خلیج فارس گزارش داد:”تهران اکنون دست به بازداشت شهروندان دو تابعیتی خود زده تا از این طریق به کشورهای غربی فشار بیاورد تا از تعقیب ایران در دادگاههای خود دست بردارند… در آخرین اقدام، ایران از آمریکا برای تصرف اموالش در آن کشور به دادگاه عدالت بین‌المللی شکایت کرده است، اما به خاطر پشتیبانی ایران از عملیات تروریستی، این کشور احتمالاً نمی‌تواند سودی از این شکایت خود ببرد“.

العربیه افزود:”در چنین شرایطی رژیم ایران نمی‌تواند از مزایای توافق اتمی خود با کشورهای غربی هم منتفع شود و سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور دعوت کند، زیرا بعضی از شرکتهای ایرانی اکنون متهم به دست داشتن در برنامه موشکی این رژیم هستند و این رژیم ممکن است که با تحریمهای جدید روبه‌رو شود“.