728 x 90

اخبار اعتراضى,تشدید سرکوب ,

در یک اقدام سرکوبگرانه نمازخانه اهل سنت در شهر اسدیه پلمپ شد + تصویر

-

 -
-
روز چهارشنبه 26خرداد، ایادی رژیم در یک اقدام سرکوبگرانه نمازخانه اهل سنت شهر اسدیه در استان خراسان جنوبی را پلمب کردند. این اقدام به بهانه نداشتن مجوز انجام شد در حالی که اساساً رژیم مجوز جدید برای نمازخانه‌های اهل سنت در این منطقه صادر نمی‌کند.

این اقدامات سرکوبگرانه در حالی است که جمعیت بالای پیروان اهل سنت در استان خراسان جنوبی، برای به جا آوردن آیینهای مذهبی با کمبود مساجد و نمازخانه‌ها برای شهروندان سنی مذهب مواجهه هستند.
 

با توجه به ندادن صدور مجوز و سختگیریهای مضاعف در امر صدور مجوز برای ساختن اماکنی چون نمازخانه یا مسجد در منطقه، هموطنان سنی مذهب در رویارویی با سیاستهای سرکوبگرانه رژیم به ساخت نمازخانه‌های خانگی روی آورده‌اند. ایادی حکومتی وجود نمازخانه‌های خانگی را هم برای آنان تحمل نکرده و در صورت اطلاع از این اماکن به‌صورت وحشیانه‌یی آن را در هم می‌ریزند. یکی از شهروندان در این رابطه گفت چون در این منطقه مجوز مسجد به اهل سنت در شهرک های جدید نمی‌دهند ناچار شهروندان خانه‌ها را به مسجد تبدیل می‌کنند در صورتی‌که عمده جمعیت این منطقه اهل سنت است.
 

شایان ذکر است که نمازخانه اهل سنت در شهر اسدیه استان خراسان جنوبی به حکم بیدادگاه قضاییه آخوندی پلمپ شد. در پی این اقدام شهروندان این شهرک نماز را در بیرون از مسجد خواندند.