728 x 90

زندانیان سیاسی,اعتصاب زندانيان سياسي,

اعلام اعتصاب‌غذای علی معزی و علی امیر قلی در حمایت از جعفر عظیم زاده

-

زندانیان  سیاسی علی معزی و  علی امیر قلی
زندانیان سیاسی علی معزی و علی امیر قلی
تهران - زندان اوین - زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی و زندانی سیاسی علی امیر قلی در حمایت از زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده که در اعتصاب به سرمی برد، طی اطلاعیه‌یی اعلام اعتصاب‌غذا کردند.

علی معزی و علی امیر قلی در نامه خود نوشتند: سی و هفت روز از اعتصاب‌غذای خطیر آقای جعفر عظیم‌زاده می‌گذرد.

وخامت وضعیت جسمانی و شرایط خطیر او رسیدگی فوری به وضعیت ایشان را ایجاب می‌کند. ضمن تأکید بر مطالباتشان از قبیل منع اتهامات امنیتی در اعلام حمایت و همبستگی با ایشان از روز یکشنبه 16خرداد به مدت 2روز در اعتصاب‌غذا خواهیم بود.

زندانیان سیاسی علی معزی - علی امیر قلی
زندان اوین 15خرداد 1395.