728 x 90

تشدید سرکوب ,

دفاع آخوند اژه‌ای از اقدام ضدانسانی شلاق زدن دانشجویان قزوین

-

حکم ضدانسانی شلاق - آرشيو
حکم ضدانسانی شلاق - آرشيو
آخوند محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم روز چهارشنبه 12خرداد، از اجرای حکم ضدانسانی شلاق 35تن از دانشجویان دختر و پسر در قزوین وقیحانه دفاع کرد و گفت: «حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است» .

وی که در یک نشست خبری شرکت کرده بود مدعی شد این جشنها از جای دیگری هدایت می‌شود. آخوند اژه‌ای گفت: «شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مسأله را بررسی می‌کنند» .

خاطرنشان می‌شود اقدام ضدانسانی اجرای حکم شلاق ۳۵ دختر و پسر جوان به‌خاطر شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در قزوین مورد تنفر مجامع بین‌المللی قرار گرفت.

روپرت کولویل سخنگوی کمیسرعالی حقوق‌بشر ملل‌متحد شلاق زدن دانشجویان در قزوین، توسط دژخیمان خامنه‌ای را محکوم کرد و گفت: «این که مقامهای رژیم ایران این مجازات وحشیانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز که در عداد شکنجه است را تخصیص داده‌اند، به‌غایت نامتناسب و مشمئزکننده است» .

همچنین بربل کوفلر مسئول امور حقوق‌بشر دولت آلمان شلاق زدن دانشجویان در قزوین، را محکوم کرد و آن را رفتاری غیرانسانی و ظالمانه از سوی دستگاه قضایی رژیم خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز جمعه 7خرداد طی اطلاعیه‌یی با عنوان ”۳۵ دختر و پسر جوان به‌خاطر شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی ۹۹ ضربه شلاق خوردند“ گفت: «این اقدامات جنایتکارانه و اظهارات سرکوبگرانه قبل از هر چیز مبین وضعیت متزلزل و آسیب‌پذیر رژیمی است که حتی توان تحمل جشنهای خصوصی مردم را ندارد و در وحشت مستمر از خیزش بنیان کن مردم به‌ویژه زنان و جوانان قرار دارد.