728 x 90

دخالتهای ایران,

هلاکت یکی دیگر از پاسداران در عراق

-

پاسدار علیرضا بابایی
پاسدار علیرضا بابایی
سایت نیروی تروریستی قدس 27اردیبشهت 95 از کشته شدن یکی از پاسداران در عراق خبر داد. پاسدار بهلاکت رسیده علیرضا بابایی اهل اراک می‌باشد، وی روز 25اردیبشهت در عراق کشته شده است.