728 x 90

-

سیل به ۳ شهر استان سمنان خسارت وارد کرد

-

سیل در سمنان
سیل در سمنان
شب گذشته 21اردیبهشت ماه بر اثر بارش باران و جاری شدن سیل در استان سمنان، به منازل مسکونی و برخی تأسیسات زیر بنایی سه شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه خسارت وارد کرد.

به اعتراف یکی از کارگزاران رژیم در استان سمنان بر اثر این سیل برخی از منازل مسکونی واقع در بافتهای فرسوده تخریب شد و به برخی تأسیسات زیربنایی خسارت وارد شد.