728 x 90

روز جهانى كارگر,

شرکت حامیان و هواداران مقاومت ایران در تظاهرات جهانی اول ماه مه در همبستگی با مبارزات حق‌طلبانه کارگران

-

شرکت حامیان و هواداران مقاومت ایران در تظاهرات جهانی اول ماه مه در همبستگی با مبارزات حق‌طلبانه کارگران
شرکت حامیان و هواداران مقاومت ایران در تظاهرات جهانی اول ماه مه در همبستگی با مبارزات حق‌طلبانه کارگران
در تظاهرات روز اول مه، روز جهانی کارگر که در کشورهای مختلف جهان از جمله در فرانسه و استرالیا برگزار شد، هیأتهایی از حامیان و هواداران مقاومت ایران شرکت کردند و خواستار حمایت بین‌المللی از حقوق کارگران و زحمتکشان ایران شدند.

پیتر مورفی - عضو کمیتة حامیان دموکراسی در ایران، استرالیا
می‌خواستم به فعالان اتحادیة کارگری در ایران به‌خاطر مبارزه طولانی‌شان با دیکتاتوری حاکم و به‌طور خاص مبارزه اتحادیة معلمان و پرستاران در یک سال گذشته درود بفرستم. ما خواهان آزادی همهٴ زندانیان سیاسی و آزادی همهٴ فعالان اتحادیه‌های کارگری در ایران هستیم.
می‌خواستم هم‌چنین به روح امید معصوم‌علی پناهنده ایرانی درود بفرستم که در کمپ ناروی که تحت کنترل استرالیا است خودسوزی کرد. ما خواهان بسته شدن کمپ‌های پناهندگی هستیم و می‌خواهیم همهٴ پناهجویان وارد خاک استرالیا شوند و در جامعه استرالیا زندگی تازه‌یی را شروع کنند. اول ماه می‌مبارک.

مت – از فعالان اتحادیة ارتباطات در سیدنی
می‌خواهم یک پیام همبستگی به همهٴ دوستان و کارگران ایرانی بفرستم. ما همهٴ کارگران جهان هستیم؛ همبستگی خود را با شما اعلام می‌کنیم و بهترین آرزوها را برای مبارزه شما داریم.

سیمین زرین کوب:
امروز روز اول ماه مه مصادف با روز جهانی کارگر و شروع جشن باشکوه رزم رهایی زحمتکشان برای آزادی و رهایی از استبداد و ستم، برقراری آزادی، عدالت و برابری همه خلقهای جهان بوده و هست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات