728 x 90

حمايت جهاني از مقاومت ایران,روابط ایران و غرب,

پارلمان اروپا: اطلاعیهٴ گروه دوستان ایران آزاد - قدردانی از ایستادگی اتریش در قبال باج‌خواهی حکومت آخوندی

-

پارلمان اروپا  اطلاعیة گروه دوستان ایران آزاد
پارلمان اروپا اطلاعیة گروه دوستان ایران آزاد
گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، متشکل از نمایندگان این پارلمان از کشورها و گروه‌های سیاسی مختلف اروپایی، به ریاست ژرار دپره، نماینده پارلمان اروپا و وزیر دولت از بلژیک، طی اطلاعیه ضمن قدردانی از ایستادگی اتریش در قبال باج‌خواهی حکومت آخوندی که منجر به لغو سفر آخوند روحانی به اتریش شد اعلام کرد: گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا٬ دولت اتریش را به‌خاطر تن ندادن به‌درخواست ضددموکراتیک رژیم ایران مورد قدردانی قرار می‌دهد. ما این‌گونه فشارهای دیپلوماتیک رژیم ایران برای ساکت کردن صدای مخالفان ایرانی در خارج از کشورشان را قویاً محکوم می‌کنیم.

اطلاعیه گروه دوستان ایران آزاد می‌افزاید: از زمان به‌قدرت رسیدن روحانی از سال ۲۰۱۳ تا کنون٬ بیش از ۲۳۰۰ نفر اعدام شده‌اند که ۱۰۰۰ نفر از آنها تنها در سال ۲۰۱۵ اعدام گردیدند. ایران هم‌اکنون به نسبت جمعیت٬ بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد. زنان به‌دلیل بدحجابی سرکوب می‌شوند و بسیاری از فعالان حقوق زنان در زندان به‌سر می‌برند.

ما مکرراً از دولتهای اروپایی خواسته‌ایم که گسترش رابطه با رژیم ایران را منوط به توقف اعدامها و پیشرفت مشخص در زمینه حقوق‌بشر نمایند. در حالیکه مردم ایران و مخالفان رژیم ایران قادر به بیان آزاد عقاید خود در داخل ایران نیستند، ما نباید اجازه بدهیم که سرکوب رژیم در داخل ایران به پایتختهای اروپایی گسترش یابد.

اطلاعیه گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا ضمن یادآوری اظهارات رئیس مجلس رژیم آخوندی مبنی بر اینکه «سفر روحانی به‌دلیل تظاهرات اپوزیسیون اصلی ایران یعنی مجاهدین خلق لغو گردیده»، تأکید می‌کند: «امتناع دولت اتریش از کوتاه آمدن در برابر درخواست رژیم ایران، باید الگویی برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برخورد با رژیمهای دیکتاتوری مثل رژیم ایران باشد».