728 x 90

تحریم‌ها علیه ایران,برنامه موشکی ایران,

بان کی‌مون: برنامه موشکهای بالستیک رژیم ایران نگران‌کننده است

-

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل‌متحد
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل‌متحد
دبیرکل سازمان ملل‌متحد روز چهارشنبه 11فرودین 95 گفت: موشکهای بالستیک رژیم ایران، نگران‌کننده هستند قدرتهای جهانی باید تصمیم بگیرند که آیا تحریم‌های تازه‌یی علیه این رژیم اعمال کنند یا نه.

بان کی‌مون که در ژنو سخن می‌گفت افزود: «واکنش متناسب از جمله اعمال احتمالی تحریم‌های تازه علیه رژیم ایران و نوع آنها به تصمیم اعضای شورای امنیت سازمان ملل‌متحد بستگی دارد».

پیش از اظهارات دبیرکل سازمان ملل، آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه در نامه مشترکی به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد آزمایش‌ موشکهای بالستیک توسط رژیم ایران را سرپیچی از قطعنامه‌های این شورا دانسته و خواستار واکنش متناسب به آن شده بودند. آنها خواستار تشکیل جلسه این شورا شدند.