728 x 90

اخبار اعتراضي,

اعتراض و اعتصاب اصناف تهران و درگیری با مأموران حکومتی

-

بازار تهران  - آرشیو
بازار تهران - آرشیو
تهران - کسبه پاساژ صفویه تهران مانع ورود مأموران مالیات به پاساژ شدند.
صبح روز چهارشنبه 19اسفند 1394ساعت ۹:۳۰ کسبه بازار صفویه اقدام به بستن در ورودی پاساژ کردند و مانع ورود کارگزاران مالیاتی رژیم شدند.
کسبه پاساژ، درب اتوماتیک این پاساژ را لاک کرده‌اند تا دیگر باز نشود. این اقدام برای جلوگیری از ورود کارگزاران سازمان اصناف و مالیات که قرار بوده‌ امروز به این پاساژ بروند، انجام شد.
علت اعتراض های کسبه این پاساژ، جریمه‌های مالیاتی است که کارگزاران رژیم تحت بهانه‌های مختلف و به قصد اخاذی اصناف صادر کرده‌اند.

تهران - مأمور اداره اماکن و تعزیرات توسط یکی از کسبه خیابان بخارست گوشمالی شد
صبح روز چهارشنبه 19اسفند 1394 از ساعت 9، مأموران اماکن و تعزیرات حکومتی در خیابان بخارست، به قصد اخاذی برای چندین مغازه ایجاد مزاحمت کرده و 2 مغازه را پلمپ کردند. یکی از آنها فروشگاه لباس و دیگری میوه فروشی بود. در اثر این اقدامات کسبه با مأموران درگیر شدند و یکی از مأموران مصدوم شد.

اعتصاب کسبه بازار پاساژ قائم تهران برای دومین روز متوالی
اعتصاب کسبه بازار پاساژ قائم تهران در اعتراض به شهرداری در حل نکردن مشکل دستفروشها برای دومین روز متوالی در روز سه‌شنبه 18اسفند ادامه داشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1766204e-c065-483a-b2de-9e1c8bb779d2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات