728 x 90

-

مشخصات جدید پخش سیمای آزادی

-

اطلاعات جدید سیمای آزادی
اطلاعات جدید سیمای آزادی
پخش سیمای آزادی از 11اسفند 94 به‌صورت «اچ دی» بر روی دو ماهواره یوتلست و هاتبرد انجام می‌شود. برای دریافت هر یک از این دو ماهواره، بایستی یک ریسیور «امپگ 4» داشته باشيد.
مشخصات ماهواره ها بصورت زير است:

ماهواره هاتبرد:
13 درجه شرقی
فرکانس: 11541
پولاریزاسیون: عمودی V
سیمبل ریت: 22000
مدلاسیون: DVB-S2
نوع ریسیور مورد نیاز: امپگ4 (Mpeg4)
 
ماهواره یوتلست:
7 درجه شرقی
فرکانس: 10721
پولاریزاسیون: افقی H
سیمبل ریت: 22000
مدلاسیون: DVB-S2
نوع ریسیور مورد نیاز: امپگ4 (Mpeg4)
در ضمن، با مراجعه به سایت سیمای آزادی (iranntv.com) می‌توانید برنامه‌ها را به‌صورت زنده و یا فایل مشاهده کنید.